WK Flevoland

Home / WK Flevoland

Informatie over WK Flevoland 2020? Klik hier.

Dit multicultureel voetbalevenement is een van de parels van Flevoland, beschikt over een groeipotentie om zich verder te ontwikkelen en zich te verduurzamen én is ook in staat om nieuwe activiteiten (ondernemerschap, festivals/ evenementen e.d.) te genereren. Daarvoor is professionalisering van het festival noodzakelijk. Die ontwikkeling kan niet los gezien worden van het beleid dat het stadsdeel op dit gebied voert.

Wij denken dat dit festival een geweldige bijdrage kan leveren aan dit thema, en zien er naar uit om naast het plezier wat een festival biedt de bezoekers ook een duidelijke boodschap mee te geven.

Het heeft samenwerking op alle fronten!

Het voetbalevenement is een activiteit van Stichting Multi Culturele Organisatie Almere (SMOA). Maar het draait niet om de Stichting maar om het behalen van de doelstellingen. En zoiets kun je nooit alleen.

In gemeente Almere komt gelukkig langzaam maar zeker beweging in integratiebeleid. Voor SMOA niet als probleem waar een oplossing voor moet worden gevonden, maar als belangrijk onderwerp waar we open en sociaal mee om gaan. Almere kan zoveel kleurrijker.

“Integreren doe je samen. Integreren betekent elkaar respecteren, elkaar helpen, samenwerken, mensen uitnodigen op de koffie, regels van het land waarin men woont respecteren, rechtvaardig zijn. Integratie betekent dus niet elkaar beledigen. Integreren betekent samen zitten, samen oplossingen bedenken en samen in actie komen. Integreren kan heel goed met behoud van je eigen identiteit, cultuur en religie. De taal van de land waar hij of zij woont moet men goed proberen te leren. Dat is heel belangrijk voor onze samenleving.”