Voorlichting

Home / Voorlichting

Seksuele Gezondheid Allochtone Jongeren

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren baart ouders steeds meer zorgen.
De laatste jaren neemt de ongerustheid hierover toe. Seksueel getinte beelden in de media
worden soms als veroorzaker aangewezen van de seksuele gedragingen van jongeren.
Veel ouders worstelen met deze ‘geseksualiseerde samenleving’ en weten niet goed
hoe zij om moeten gaan met het seksuele gedrag van hun puberende jongeren.
Wanneer moet er worden ingegrepen? Hoe moet dit gebeuren? En wat moet je doen als het echt uit de hand loopt?

Taboe

In het jaar 2011 rust er bij veel allochtone gezinnen nog steeds een taboe op het onderwerp seksualiteit.
Ouders vinden het vaak moeilijk om het onderwerp ‘seksualiteit’ met hun kinderen te bespreken.
Met het project Seksuele Gezondheid Allochtone Jongeren richt Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA)
zich op allochtone jongeren en ouders, met name van Surinaamse en Antilliaanse afkomst.
De reden dat het project zich voornamelijk op allochtone jongeren richt, is omdat zij vaker seksueel
risicovol gedrag vertonen dan autochtone jongeren. SMOA wil daarom met dit project ouders handvatten
bieden om seksueel grensoverschrijdend gedrag onder hun kinderen in de puberleeftijd bespreekbaar te maken.
Door met elkaar in gesprek te gaan over seksualiteit, kunnen de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag gemakkelijker voorkomen worden. Het project is zowel voor jongeren als ouders, zodat zij van elkaar kunnen leren.

Doel

Het doel van het project is om zowel allochtone jongeren als ouders/verzorgers bewuster
met het onderwerp seksualiteit om te laten gaan. Dit doet de stichting door:

• ouders te informeren over normaal seksueel gedrag van jongeren en seksueel gedrag dat grensoverschrijdend is;
• ouders ondersteunen in de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder hun kinderen in de puberleeftijd.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de GGD Flevoland in samenwerking met JIP Almere (onderdeel van de stichting de Schoor)

Deelnemen

Wilt u zich opgeven voor het project Seksuele Gezondheid Allochtone Jongeren? Neem dan contact op met Glen Leeuwin door te mailen naar info@smoa.nl of te bellen naar 06-19179801.