Sponsoren

Home / Sponsoren

Stichting Boschuysen

Sinds 1564 verlent de Stichting Boschuysen steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Sinds 1754 beheert het bestuur ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage. De Burgemeester van ’s-Gravenhage is sinds de stichting van de Fundatie “Auditeur van rekening”. In die hoedanigheid gaat hij de jaarrekeningen na en overtuigt zich van een juiste gang van zaken bij beide stichtingen.

Stichting Weeshuis der Doopgezinden

De Stichting Weeshuis der Doopsgezinden is een Haarlems vermogensfonds. De opbrengsten van het vermogen worden gebruikt voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor wezen en voor jongeren in het algemeen. Het kan gaan om opvang, opvoeding, verzorging, educatie en welzijn.

Stichting Zonnige Jeugd

Stichting Zonnige Jeugd (de ‘Stichting’) besteedt als goede doelen vermogensfonds haar gelden aan projecten die het welzijn van kinderen in een achterstand situatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar ten goede komen.

Oranjefonds

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.

Overige sponsoren