Kinderen maken muziek

Home / Kinderen maken muziek

Muziekkaravaan

In november 2011 is het project de Muziekkaravaan van start gegaan. Leerlingen van verschillende basisscholen en BSO’s in Almere krijgen de kans om een muziekinstrument te leren bespelen. Het acht maanden durende project zal in juni worden afgesloten met een optreden van een orkest, gevormd met alle leerlingen.

Tijdens het project krijgen de kinderen van drie basisscholen en drie BSO’s les van professionele muziekdocenten die de kinderen alles over muziek, instrumenten en het bespelen van instrumenten vertellen. De deelnemende scholen en BSO’s zijn drie scholen in Stedenwijk: De Waterlandschool, De Deltaschool en De Flevoschool. En de drie BSO’s zijn: De Gelaarsde Kat, De Caleidoscoop en KC Deshan’s Care.

De kinderen gaan zelf aan de slag met het bespelen van een instrument, een instrument waar ze zelf voor hebben gekozen. De kinderen kunnen dan kiezen tussen gitaar, viool, dwarsfluit, trompet, trombone, hoorn, brass, orff, djembé, percussie en zelf uit wereldinstrumenten zoals kaseko en darbuka düm. De instrumenten die de kinderen gekozen hebben om te bespelen zijn: klarinet, viool, gitaar, keyboard, saxofoon, slagwerk, trompet en brass. De kinderen leren spelen in een schoolorkest en werken toe naar een gezamenlijke afsluiting, een concert op 31 mei 2012 in de Middenzaal van de Schouwburg Almere, waarbij alle kinderen optreden. Om het project volledig af te sluiten vindt er op 6 juni 2012 een groot concert plaats in de Heineken Music Hall. Hier zullen kinderen vanuit het hele land aan deelnemen die meegedaan hebben aan de Muziekkaravaan.

De missie en doelstellingen

De Muziekkaravaan heeft als missie om alle kinderen in prioriteitswijken de kans te geven om deel te nemen aan het muzikaal onderwijs. Kinderen krijgen vaak niet de kans of de mogelijkheid om bijvoorbeeld muzieklessen te gaan volgen, juist hierom is het van belang om kinderen wel deze mogelijkheid te geven.

De Muziekkaravaan heeft als doel het realiseren van instrumentaal muziekonderwijs voor kinderen. Hiermee willen ze kinderen uit kansarme sociale milieus in aanraking laten komen met muziekonderwijs.

Doelstellingen

 • Het realiseren van instrumentaal muziekonderwijs voor kinderen van 8 t/m 11 jaar.
 • Het bereiken van kinderen uit kansarme milieus die niet vanzelfsprekend in aanmerking komen met muziek om zo:
  • de muzikale en sociale talenten van kinderen aan te boren en verder te ontwikkelen. Zij ervaren wat het betekent om samen in een band of in een orkest te spelen. Zij worden daardoor sterker en sociaal vaardiger;
  • de kinderen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen, de verschillende muziekstijlen te ervaren en vooral veel plezier met elkaar te maken. Ook de ouders zullen met andere culturen in contact komen;
  • de drempel naar het reguliere muziekonderwijs te verlagen, en de doorstroming te bevorderen.
 • Er vindt integratie plaats met de reeds bestaande activiteiten zoals ‘De Kunstbus’ en ‘De Combinatiefuncties.
 • De lesmethoden sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en houdt rekening met de sociaal-maatschappelijke achtergrond van de doelgroep.
 • Na het project kiest minimaal 25% van de kinderen voor een vervolg.
 • De ouders van de deelnemende kinderen worden actief in het project betrokken.