Doelstellingen

Home / Doelstellingen

Stichting SMOA wil echt multicultureel zijn

Welkom op de website van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere, kortweg SMOA.

De stichting stelt zich onder meer ten doel het helpen bevorderen van de algemene leefbaarheid op wijkniveau in Almere. Voorzitter Glen Leeuwin: “In een echte multiculturele organisatie zijn
autochtonen en allochtonen vertegenwoordigd. Vaak noemt men iets multicultureel, maar dan gaat het alleen om één of twee groepen van allochtone afkomst. Maar de autochtonen horen er evengoed bij. We moeten het echt samen doen”.

(Kort fragment uit het persbericht van 9 augustus 2006)

Doelstellingen

De stichting SMOA heeft als doelen:

  1. Het bewerkstelligen van het welzijn, de integratie en cultuurbevordering van inwoners van Almere.
  2. Het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door:

  • Het werken aan saamhorigheid en de bevordering van de sociale cohesie binnen de Almeerse multiculturele wijken.
  • Het stimuleren van maatschappelijke dialoog cq. solidariteit tussen de diverse groepen in de Almeerse samenleving.
  • Het helpen bevorderen van de algehele leefbaarheid op wijkniveau in Almere.
  • Het stimuleren en ontwikkelen van jeugdige talenten op wijkniveau en hen podia aanreiken om hun talenten verder te ontplooien.
  • Het organiseren van multiculturele kunst-, cultuur-, muziek- en entertainment-activiteiten voor verschillende doelgroepen in Almere, waaronder de jaarlijkse jongerentalentenjacht en het Lumièreparkfestival.