De Multiculturele Wandelmars

Home / De Multiculturele Wandelmars

Op 23 juni 2013 vond de Multiculturele Wandelmars in Almere plaats.

De Multiculturele Wandelmars is een wandeltocht van vijf kilometer waar deelnemende groepen
mensen uiting geven aan hun cultuur door middel van kleding en muziek.
De groepen starten en stoppen met wandelen op het terrein van het Lumièreparkfestival.
De route van de wandeltocht leidt door het centrum van Almere.
Bij terugkomst op het terrein is er gelegenheid om deel te nemen aan de verschillende onderdelen
van het festival, namelijk optredens, markt, sport en workshops.

De reden voor het organiseren van de Multiculturele Wandelmars is niet alleen het samenbrengen
van groepen van verschillende culturen, maar ook omdat wij onder de aandacht willen brengen dat
het belangrijk is om voldoende te bewegen. Voor dit evenement zijn wij de samenwerking aangegaan
met de Nederlandse Hartstichting. Voor groepen kost deelname aan de Multiculturele Wandelmars
één euro per persoon. Groepen mogen uit minimaal tien personen en uit maximaal twintig personen
bestaan. Mocht u of uw organisatie bereid zijn om meer te betalen dan het aantal deelnemers, dan
is dat ook mogelijk. Het is ook mogelijk om individueel aan de Multiculturele Wandelmars deel te
nemen. Alle bedragen zullen overgemaakt worden naar de Nederlandse Hartstichting. Samen met
hen willen wij iedereen oproepen om voldoende te bewegen, om zo de kans op hart- en vaatziekten te
verkleinen. Deelname aan de Multiculturele Wandelmars is een stap in de goede richting.

Wij van Stichting Multiculturele Organisatie Almere, kortweg SMOA, willen u uitnodigen om aan de
Multiculturele Wandelmars deelnemen. Door mee te doen steunt u niet alleen het goede doel, maar
zult u ook een leuke dag tegemoet gaan, waarop u van verschillende culturen kunt proeven. De
Multiculturele Wandelmars biedt volop gezelligheid en muziek.

Heeft u zin om met een groep vrienden, familie, kennissen om deel te nemen aan de Multiculturele
Wandelmars? Of wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Multiculturele Wandelmars? Neem dan
contact met ons op via het mailadres: info@smoa.nl.

U krijgt dan meer informatie en het inschrijvingsformulier toegestuurd. Voor meer informatie over de
Hartstichting gaat u naar de website: http://www.hartstichting.nl/.