Festival reglement 2019

Home / Battle of the drums / Festival reglement 2019

Festival reglement

Bevrijdingsfestival Flevoland is een festival ter viering van de vrijheid. Maar zoals iedereen weet kan vrijheid slechts bestaan, als we met elkaar een aantal regels afspreken. Dit geldt ook voor een Bevrijdingsfestival. In samenwerking met de politie Flevoland wordt er de gehele dag uitgebreid gecontroleerd door onze service en security bij de ingangen en op het terrein. Wij vragen de bezoekers zich aan de volgende regels te houden:

1. Het betreden van het terrein; Dit geschiedt op eigen risico. Realiseer je dat er op het terrein geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A) voorkomen. Bevrijdingsfestival aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal. De aanwijzingen van onze service-en security medewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij overtreding van deze regels kan de toegang tot het terrein ontzegd worden.

2. Geen glas en blik; Glas en blik mogen onder geen voorwaarde het veld op en worden zowel bij de ingang als bij de veldcontrole in beslag genomen. Dit festival wordt iedereen geheel gratis aangeboden. Het meenemen van eigen drank is daarom niet toegestaan. Gedurende het festival zal gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijk festivalglas.

3. Geen gevaarlijke voorwerpen; Slag-, steek- of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen (zoals zakmessen, schroevendraaiers, leathermans en kurkentrekkers) zijn ten strengste verboden. Alle materialen, die als zodanig worden aangezien, worden direct in beslag genomen en niet meer geretourneerd. Personen die slag-, steek-of vuurwapens bij zich hebben worden overgedragen aan de politie.

4. Geen (hard-) drugs; Op en rondom het Bevrijdingsfestival Flevoland terrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing. De drug lachgas behoort hier ook toe. Overtreders worden direct van het terrein verwijderd en overgedragen aan de politie.

5. Wildplassen; Wie de groenvoorziening of de geplaatste hekken als openbaar toilet gebruikt, is in overtreding. Tijdens het festival zal hierop de gehele dag worden gecontroleerd. Overtreders kunnen een bekeuring tegemoet zien. Maak gebruik van de sanitaire voorzieningen van Bevrijdingsfestival Flevoland, er zijn voldoende toiletten aanwezig.

6. Flyeren / samplen; Op het terrein van Bevrijdingsfestival Flevoland bestaat een flyer verbod. Uitsluitend via de festivalmarkt bestaat de mogelijkheid om informatie aan het publiek te verstrekken. Deelname aan de markt dient van te voren aangevraagd te worden bij de organisatie. Ook hier gelden strenge voorwaarden voor flyeren en samplen.

7. Kamperen en/of overnachten verboden; Het is verboden te kamperen en/of te overnachten in en rondom en het festivalterrein van Bevrijdingsfestival Flevoland. Het opzetten van een tent, hoe klein dan ook, is tijdens Bevrijdingsfestival Flevoland niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan kampeerartikelen mee te brengen.

8. Stallen van rijwielen; Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan fietsen, bromfietsen of andere rijwielen te plaatsen naast of tegen de hekken rondom het festivalterrein. Rijwielen kun je plaatsen in de daarvoor bestemde stallingen. Het is niet toegestaan rijwielen of karretjes mee te nemen naar het terrein. Rolstoelen en hulpmiddelen voor minder validen vormen hierop uiteraard een uitzondering.

9. Vuur; Het aanleggen of brandend houden van open vuur is ten strengste verboden. Bij constatering zal direct tot ontzegging van de toegang worden overgegaan.

10. Dieren; Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Honden worden niet toegelaten op het festival terrein. Naast het feit dat je je huisdier er geen plezier mee doet, wil de organisatie niet het risico lopen dat het dier in paniek raakt of zich agressief gedraagt. De enige uitzondering hierop wordt gemaakt voor blindengeleidehonden.

11. Respect; Van ieder persoon dat Bevrijdingsfestival Flevoland betreedt, wordt verwacht zich respectvol te gedragen naar anderen toe. Agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welk niveau dan ook – wordt niet getolereerd. Afhankelijk van de ernst, zal worden bepaald welke sanctie(s) opgelegd kunnen worden aan de desbetreffende persoon tegen wie de gegronde klacht is gericht. Voor meer informatie hierover, kijk op de website van www.benjeoke.nl. Laat iedereen weten dat jij voor veilig uitgaan bent #benjeoke.

Naast deze regels zijn er natuurlijk ook een aantal aspecten, waarbij wij van onze bezoekers enig eigen initiatief verwachten. Alle in het dagelijkse leven geldende waarden en normen gelden natuurlijk óók op 5 mei. Ga niet met meubilair van thuis slepen. De bank mag ook dit jaar niet mee naar binnen. Deponeer je afval niet zo maar op het festivalterrein, maar neem de moeite om een vuilnisbak op te zoeken, er zijn er voldoende aanwezig op het terrein.

Als we ons met elkaar aan deze regels houden, is en blijft Bevrijdingsfestival Flevoland een prettig festival om te vertoeven en houden we de stad en de omgeving voor alle partijen een aangename plek om de dag van de vrijheid op grootse wijze te vieren.