Stratenverhalen Almere

Home / Archives / Stratenverhalen Almere

Tijdens het Stratenverhalen Project Almere ontmoeten buurtbewoners elkaar en vertellen zij elkaar verhalen over de buurt. Iedere maand komen ze bij elkaar om te vertellen en te luisteren. Verder ondernemen zij samen activiteiten en maken zij hier een verslag van door middel van foto’s.

Verhalen vertellen

In zes maandelijkse bijeenkomsten willen zullen alle deelnemers een verhaal laten vertellen over hun buurt. Dit mag in hun eigen taal, want er zal voor gezorgd worden dat er voor iedere taal een tolk aanwezig is, die het verhaal ter plekke kan vertalen. Er zullen opnamen gemaakt worden van de verhalen die door de deelnemers verteld worden en deze opnamen zullen later op een CD gebrand worden.
Om de deelnemers te ondersteunen bij het vertellen van de verhalen, zal er een ervaren verhalenverteller uitgenodigd worden. Deze verhalenvertellers zal als voorbeeld eerst zelf een verhaal vertellen. Hij zal vervolgens de deelnemers helpen ideeën op te doen voor hun verhalen en uitleg geven over waar zij rekening mee moeten houden bij het presenteren van de verhalen.

Activiteiten ondernemen

Tijdens de bijeenkomsten zullen buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden aan elkaar gekoppeld worden. Deze koppels zullen tot aan de volgende bijeenkomst samen activiteiten ondernemen. Dit kan van alles zijn, afhankelijk van de interesse van de koppels. Zij kunnen samen naar de markt gaan, naar een concert of naar een sportactiviteit. Hierbij kan de ene deelnemer de andere deelnemer naar iets meenemen wat die ander niet kent vanuit zijn of haar achtergrond. Zij kunnen ook bij elkaar thuis op bezoek gaan, maar alleen als beide personen hier behoefte aan hebben. Dit is dus niet verplicht.

Verslag maken

De deelnemers die aan elkaar gekoppeld zijn, zullen iedere keer een klein verslag schrijven van wat zij samen gedaan hebben. Zij krijgen wegwerpcamera’s mee, waarmee zij foto’s kunnen maken van hun uitstapjes. Van al deze verslagen en foto’s zal er een boek gemaakt worden, als aandenken aan dit project. Iedere deelnemer zal hier een exemplaar van ontvangen.

Feestelijke slotbijeenkomst

Ter afsluiting zal het project gepresenteerd worden aan vrienden en familie van de deelnemers, buurtbewoners, buurtorganisaties en welzijnsorganisaties. Een aantal deelnemers zal hun verhaal vertellen en het andere aantal deelnemers zal vertellen over hun uitstapjes. Er zal muziek zijn, een smakelijk buffet en op presentatiepanelen zullen de verhalen van de deelnemers gepresenteerd worden. De CD en het boek zullen op deze bijzondere bijeenkomst gepresenteerd worden.
Op deze manier zal iedereen in Almere zien dat het mogelijk is om elkaar in contact te komen, als je maar iets van jezelf laat zien.

Evaluatie

Deelnemer zullen vooraf aan het project bevraagd worden over wat hun motivatie is om aan het project deel te nemen, wat hun verwachtingen zijn en hoe zij over hun buurt denken. Na afloop van het project zal er gevraagd worden of het project aan hun verwachtingen voldeed, wat de positieve en minder positieve punten zijn en of zij anders over hun buurt zijn gaan denken.

Doelgroep

Het project is bedoeld voor bewoners van een wijk uit Almere. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten en leeftijden bij elkaar te brengen.
De groep voor Stratenverhalen Project Almere zal in eerste instantie bestaan uit twaalf deelnemers. Deelnemers worden gestimuleerd om zelf iemand mee te brengen. De groep kan dan verder uitbreiden tot maximaal 24 personen.

Doel van het project

• Het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden uit de buurt
• Het vergroten van de betrokkenheid bij de buren en bij de buurt
• Het vergroten van samenhang en veiligheid in de buurt
• Het in leven houden van de orale verteltraditie

Activiteiten

Wij willen deze doelen bereiken door middel van de volgende activiteiten:
• verhalen vertellen aan elkaar;
• activiteiten ondernemen met elkaar;
• een verslag met foto’s maken over deze activiteiten;
• feestelijke slotbijeenkomst.